VÄLKOMMEN TILL
MADISON LÄROMEDEL

Vi är ett utbildningsföretag som tillhandahåller dataprogram om läs-, skriv- och matematiksvårigheter.

.in English. Italiano. Chinese


Vårt företag har specialiserat sig på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi samt matematiksvårigheter. Vi ger ut pedagogiska handböcker, dataprogram, diagnos- och träningsmaterial för alla åldrar.

Vi gör även pedagogiska utredningar med språkliga djupanalyser, ger förslag till individuella program för framsteg och utveckling samt utvärderingsinstrument. Fördjupad lärarutbildning pågår kontinuerligt rådgivning, tips på material, metoder, kompensatoriska hjälpmedel.

Sigrid MadisonSigrid Madison välkänd författare, lärarutbildare och föreläsare med mångårig erfarenhet inom utbildning, framförallt dyslexi men även specifika matematik-svårigheter. Sigrid har under många år samarbetat med professor Curt von Euler.
Sigrid har även medverkat i kurser vid Uppsala Universitet tillsammans med internationella forskare
.

Torbjörn MadisonTorbjörn Madison matematiker med mångårig erfarenhet av utbildning i IT och matematik.

Projektstöd från KK-stiftelsen har utgått till programserien Svenska med oss 1-5. Specialpedagogiska skolmyndigheten har tilldelat stöd för utveckling av Matematikprogrammet Cantor 2000. Nu även anpassat för synskadade och rörelsehindrade.

Utveckling av dataprogrammen sker i samarbete med
Gian och Margareta Medri samt Siv Englevid.